Aşkın ile meydana Geldim yâ Resûlallah

Discussion in 'Multimedia' started by Mehmet Sekil, Nov 19, 2018.

Draft saved Draft deleted
 1. Mehmet Sekil

  Mehmet Sekil Active Member  Aşkın ile meydana
  Geldim yâ Resûlallah
  Derdin ile devrâna
  Girdim yâ Resûlallah

  Zikrullahın âsârı
  Terkettirir ağyârı
  Âşıkların hem yârı
  Gördüm yâ Resûlallah

  Lûtfundur her dem ona
  Kim gide Hak’dan yana
  Cümle muhtaçdır sana
  Bildim yâ Resûlallah

  Baş açık sine üryân
  Göz yaşlı ciğer büryân
  Canım yoluna kurban
  Kıldım yâ Resûlallah

  Zâtına doğru özüm
  Açılmıştır can gözüm
  Hâk-i pâyine yüzüm
  Sürdüm yâ Resûlallah

  Kalb bir özge kân imiş
  Zâtında burhân imiş
  Vuslat’da mihmân imiş
  Duydum yâ Resûlallah

  Şeyh Hasan Vuslat
   

Share This Page