The Path is Thorn-filled Raah pur khaar hai

Discussion in 'Hadayiq e Bakhshish' started by Qasim Hanafi Ridwi, Sep 13, 2010.

Draft saved Draft deleted
 1. The Path is Thorn-filled Raah pur khaar hai

  Raah pur khaar hai kya hona hai, paon afghaar hai kya hona hai.
  Chup ke loogoun se kiye jis ke ghunaah, woh khabardaar hai kya hona hai.
  Munh dikhaane ka nahin aur sahr, ‘aam darbaar hai kya hona hai.
  Un ko rahm aaye to aaye warnah, woh kardri maar hai kya hona hai.
  Kyun Raza kurhte ho haste utho, jab woh Ghaffaar hai kya hona hai.

  by Shaykh ul Islam A’ala Hazrat Imam Ahmad Raza Khan radi Allahu Ta'ala ‘anhu

  Hadaaiq e Bakhshish part 1 pages 103-105

  astaghfirullah min kulli dhambin
   

Share This Page